Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Информация за ProCareer тестове

Тестовата система ProCareer е създадена на основа последните постижения в областта на кариерното консултиране, като съвременен, точен инструмент при избор на образование, професия, работа, кариера. Състои се от четири теста за оценка на личностни качества, интереси, ценности. Анализират се стил на работа, умения за екипно взаимодействие, темперамент, характеристики  с важно значение за избора на образование и професия.

В резултат на решаването на ProCareer тест се получава 10 страници Report, съдържащ: Описание на личността, Стил на общуване, Възможности за работа в екип, Стил на работа, Професионалните области и Професии и Длъжности, на които решилият теста ще има успех.

Report'a се получава под формата на PDF файл на e-mail адреса на поръчалия теста.

Използването на ProCareer тест за професионална ориентация и кариерно развитие включва две стъпки:

1. Решаване на ProCareer тест в интернет.

2. Онлайн среща с консултант от екипа на DB Interconsult, кариерен консултант № 1 в страната. На нея се определя конкретно какво да учите и/или работите, какво професия ви подхожда, как да изградите кариера, която да ви направи щастливи.

Как да използвате ProCareer тест,  можете да научите от Тук