Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

За BusinessTest

BusinessTest е първата в България платформа за Online тестове, свързани с бизнеса, управлението на човешките ресурси, професионалната ориентация и кариера. Създадена с идеята да бъде в помощ на работодатели, мениджъри, служители по повод тяхната работа и на всички, които търсят правилния път на своето образование, професия, кариера.

BusinessTest има три секции:

ТЕСТОВЕ ЗА КАРИЕРА - ProCareer, система за професионална ориентация и кариера.

На основа самооценка селектира интереси, качества, ценности и дава характеристика за тип личност, личностни черти, стил на общуване, умения за работа в екип, стил на работа. Съпоставя компетентности с области на обучение и работа и предлага сфери за избор на образование, професия, кариера.

Намира отговор на въпросите: Каква личност съм? Какво да уча? Каква професия ми подхожда? В кои професионални области ще имам успех? На каква длъжност ще изградя успешна кариера?

Подходящ както за ученици и студенти, избиращи образование и бъдеща професия, така и за хора, които имат идея за промяна и развитие на професия и кариера.

ЛИЧНОСТНИ ТЕСТОВЕ - ProProfile, определя компетенции за изпълнение на трудови дейности. Прогнозира и/или идентифицира професионален успех на работното място. Анализира 17 характеристики, засягащи начин на работа, обединени групите: Стил на работа, Устойчивост на стрес и работа под напрежение, Стил на общуване, Възприемане на себе си и другите, Мениджърски умения.

Системата поддържа «профил на успеха» на редица длъжности, и съпоставя профила на решилия теста с този на успешния служител.

Намира отговор на въпросите: Какви са личностните черти? Подходящ ли е личностният профил за заемане на определена длъжност? Притежава ли кандидат на дадена позиция личностни черти за успех в работата ? Защо служител има недобро трудово представяне?

Подходящ за работодатели, мениджъри, мениджъри човешки ресурси като инструмент за подбор, атестиране, оценка на трудово представяне, развитие на кариерата и за всички, които се интересуват дали личностният им профил съвпада с избрана професия, кариера, длъжност.

ТЕСТОВЕ ЗА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ - ProSkills, определя ниво на знания и умения в определени професионални области.

Намира отговор на въпросите: Притежава ли кандидат за работа или служител необходимите за изпълнение на длъжността знания и умения? Дали след завършване на образование кандидат или служител продължава да развива компетентностите си? 

Подходящ за работодатели, мениджъри, мениджъри човешки ресурси като инструмент за подбор, атестиране, развитие на кариерата, определяне потребност от обучение и за всички, които се интересуват дали налични знания и умения ги правят успешни служители?

След решаване на ProCareer и ProProfile заявилият тестовете получава на своя e-mail резултатите в PDF файл.

След решаване на ProSkills заявилият теста получава на своя e-mail резултат за успеваемостта и насоки за успех.

BusinessTest има пълната подкрепа на всички, ползвали тестовете относно тяхното качество и постигането на целта, за която са използвани. 

За да решавате тестовете е необходимо да се регистрирате, да изберете интересуващата ви секция и да следвате логиката на работа със сайта.

BusinessTest е продукт на консултантско дружество DB Interconsult- Management & Human Resourse Consulting.