Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Безплатна регистрация

За да можете да използвате пълните възможности на сайта направете своята безплатна регистрация.

Начало

Добре дошли в първия български сайт за Online тестове, свързани с работа, кариера, професионална ориентация, управление на човешките ресурси. 

На него ще намерите следните тестове: 

ProCareer - Професионална ориентация и Кариерно развитие.

ProProfile – Личностни тестове за оценка и прогнозиране начин на работа.

ProSkills – Тестове за определяне ниво на знания и умения. 

Тестовете се използват от:

Физически лица за:

  • Професионална ориентация (избор на бъдещо образование, професия, работа на подходящи длъжности);
  • Кариерно развитие;
  • Оценка на личностни черти, определяне съвместимостта им с професия и работа;
  • Оценка на ниво знания и умения.

Юридически лица за:

  • Подбор на персонал;
  • Оценка на  представяне на работнто място;
  • Оценка на личностни черти на служители и мениджъри;
  • Определяне на ниво знания и умения на кандидати за работа и служители;
  • Определяне на потребност от обучение;
  • Определяне ниво на годност на кандидати за работа.

Ако вече сте регистрирани, но не помните паролата си - можете да я възстановите