Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Поръчай тест

Ако сте се Регистрирал като Физическо лице можете:

  1. Вие да решите теста

На e-mail ще получите Report на 10 страници PDF файл, съдържащ вашият личностен профил, информация в текст и графики, получена от решаването на теста: Тип личност и описание на личността, Стил на общуване, Възможности за работа в екип, Стил на работа, Подходящи за обучение и работа професионални области, Професии и Длъжностие, които ви подхождат и на които ше направит успешна кариера.

Цена: 100 лева.

Поръчай

 

  1. Да поръчате ProCareer тест за друго лице

След решаване на теста вие и лицето, за което сте поръчали теста, ще получите на  e-mail адресите си  Report на PDF файл, съдържащ личностният профил на лицето, решило теста.

Всички получени профили се съхраняват във вашия акунт на сайта в Тестове за кариера от полето Моите тестове  и са достъпни по всяко време.

Цена: 100 лева.

Поръчай

 

Ако сте се регистрирал като Юридическо лице можете:

Да поръчате ProCareer тест за друго лице. След решаване на теста се генерира Report, който съдържа цялостна информация в текст и графики, получена от решаването на теста: Описание на личността, Стил на общуване, Възможности за работа в екип, Стил на работа, Професионални области, подходящи за обучение и работа , Професии и  Длъжности за успешна кариера.

След като избраното от вас лице реши  теста ще получите на вашия e-mail адрес  PDF файл съдържащ Report с неговият личен профил. Всички получени профили се съхраняват във вашия акунт на сайта в Тестове за кариера от полето Моите тестове  и са достъпни по всяко време.

Цена: 100 лева.

Поръчай

 

Ако желаете вие да решите теста от регистрацията си като Юридическо лице е необходимо да попълните вашите данни в бланката данни за лицето, което ще решава теста.

Другата възможност вие да решите ProCareer тест e да си направите регистрация като Физическо лице.