Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Регистрация

Регистрацията в BusinessTest е напълно безплатна и всеки може веднага да открие своя акаунт. Това ви дава възможност за достъп до всички тестове  и информация на BusinessTest. Регистрациите биват два вида, в зависимост от  потребителя: кандидати и работодатели.