Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Как да използвате тестовете

С регистрация като ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:

 • От вашия акаунт отворете Поръчай тест от полето Тестове за кариера;
 • Изберете една от двете възможности:
  •  ProCareer за себе си
  • ProCareer за друг
 • Чрез бутона Поръчай преминете към заплащане на теста;
 • Ако сте избрали ProCareer тест за себе си, след като го заплатите, ще получите линк на своя e-mail. Активирайки линка започвате попълването на теста;
 • Ако сте избрали ProCareer тест за друг, след като го заплатите, избраното от вас лице ще получи на своя e-mail линк, с който да попълни теста;
 • След решаване на теста, ще получите на вашия e-mail адрес PDF файл, съдържащ Report. Ако сте поръчали теста за себе си, това е вашият личностен профил. Ако теста е за друго лице, това е  неговият профил. Лицето решило теста, също ще получи на мейла си Report.
 • Информацията се запаметява и е достъпна по всяко време от вашия акаунт в сайта. Можете да я видите на Тестове за кариера от полето Моите тестове.

 

С регистрация като ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:

 • От вашия акаунт отворете Поръчай тест от полето Тестове за кариера;
 • Чрез бутона Поръчай въведете данните на лицето, което ще попълва теста. Попълнете името, фамилията и e-mail адреса му;
 • Активирайте бутона Изпрати;
 • Получавате възможност за заплащане на теста с карта;
 • След като заплатите теста, избраното лице ще получи на своя e-mail адрес линк, с който да започне решаването му;
 • След решаване на теста, ще получите на вашия e-mail адрес PDF файл, съдържащ Report с личностен профил на тестваното лице.
 • Информацията се запаметява и е достъпна по всяко време от вашия акаунт в сайта. Можете да я видите на Тестове за кариера от полето Моите тестове.

 Поръчай тест