Как да използвате тестовете

С регистрация като ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:

 • Необходима е регистрация на сайта. Така създавате свой безплатен акаунт;
 • От вашия акаунт отворете Конфигуриране от полето Тестове за кариера.
 • Конфигурирайте ProCareer тест, избирайки един от двата варианта: Избор на Тест ProCareer за себе си или Избор на Тест ProCareer за друг. Имате възможност да конфигурирате получаване на Пълен или Непълен профил.
 • Ако сте конфигурирали Пълен профил изберете един от начините на плащане: в офиса, по банков път, чрез Epay, с карта.
 • Ако сте избрали Пълен профил на ProCareer тест за себе си след като го заплатите, ще получите по e-mail персонален Test PIN, с който да влезете в сайта и попълните теста;
 • Ако сте избрали ProCareer тест за друг, след като го заплатите, избраното от вас лице ще получи по e-mail персонален Test PIN, с който да влезе в сайта и попълни теста;
 • След решаване на теста, ще получите на вашия e-mail адрес PDF файл, съдържащ Report. Ако сте поръчали теста за себе си, това е вашият личностен профил. Ако теста е за друго лице, това е  неговият профил. Информацията се запаметява и е достъпна по всяко време от вашия акаунт в сайта. Можете да я видите на Тестове за кариера от полето Моите тестове и сеpтификати.

 С регистрация като ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:

 • Регистрирайте се на сайта. Така създавате свой безплатен акаунт;
 • От вашия акаунт отворете Конфигуриране от полето Тестове за кариера;
 • Конфигурирайте ProCareer тест, посочете името, фамилията и e-mail адрес на лицето, което ще попълва теста;
 • Изберете един от начините на плащане: в офиса, по банков път, чрез Epay, чрез карта.
 • След като заплатите теста, избраното лице ще получи персонален Test PIN, с който да влезе в сайта и реши теста;
 • След решаване на теста, ще получите на вашия e-mail адрес PDF файл, съдържащ Report с личностен профил на тестваното лице. Информацията се запаметява и е достъпна по всяко време от вашия акаунт в сайта. Можете да я видите на Тестове за кариера от полето Моите тестове и сеpтификати.

 Конфигуриране