Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Терминологичен речник по управление на човешките ресурси"

Тестът "Терминологичен речник по управление на човешките ресурси" измерва основни терминологични познания за управлението на персонала. Свързан е с българската и световната практика на управление на човешките ресурси.
Предназначен е за студенти, специализанти, ръководители и служители в структурни единици по управление на човешките ресурси.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.