Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Маркетинг І ниво"

Тестът"Маркетинг-І ниво" е за всички изучаващи или правещи първите си професионални стъпки в областта на маркетинга.
Обхваща въпросите на същноста на маркетинга; поведението на потребителя; маркетингови изследвания; сегментиране и позициониране на пазара; стокова, иновационна, ценова, пласментна, комуникационна и сервизна политики.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.