Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Управление на човешките ресурси - І ниво"

Тестът "Управление на човешките ресурси- І ниво" измерва базови знания и умения в областта на управлението на основния ресурс на фирми и организации- хората, които работят в тях.
Предназначен е за всички, които имат интереси в тази област, за студенти изучаващи проблемите на управлението на персонала, за работещи в отдели по Човешки ресурси.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.