Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Маркетинг ІІ ниво"

Тестът "Маркетинг-ІІ ниво" е предназначен за всички, които са посветили професионалната си кариера на проблемите на маркетинга и искат да измерят своите знания и умения в тази област.
Тестът обхваща областите: маркетингова стратегия, управление на връзките с клиенти, маркетингова околна среда, потребителско поведение, управление на маркетинговата информация, стратегии за развитието на продукта и жизнен цикъл, ценови стратегии, канали на дистрибуция, търговия на едро и дребно, интегрирани маркетингови комуникации, лични продажби и директен маркетинг.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.