Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Набиране и подбор на персонал"

Тестът оценява знания и практика в сферата на привличането на кандидати за свободни работни места и ефективният им подбор. Разработен за специалисти в областта на подбора на персонал той покрива въпроси на набирането на човешки ресурси; пътищата на набиране; видовете обяви за свободни работни места; разработване и публикуване на обява; етапите на подборния процес; видове интервю и практическото им приложение; приложението на тестове и Assessment Centre в подборния процес; измерване на ефективността на процесите по набиране и подбор на персонал.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.