Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Счетоводство І ниво"

Тестът измерва теоретични знания и практически умения в областта на счетоводството. Предназнечен е за всички, които искат да определят своята базова компетентност в счетоводната практика.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.