Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

Тест "Управление на човешките ресурси - ІІ ниво"

Тестът \"Управление на човешките ресурси- ІІ ниво\" измерва знания и практически умения в областта на управлението на най-ценния капитал на организацията- хората, които работят в нея.

Предназначен е за всички, които са посветили професионалното си развитие на управлението на човешките ресурси.

Тестът обхваща областите: същност на управлението на човешките ресурси; проектиране и анализ на длъжностите; определяне на потребностите от човешки ресурси; набиране и подбор на персонал; мотивация на човешките ресурси; оценяване на персонала; възнаграждения на човешките ресурси; управление на кариерата; правни въпроси на управлението на персонала.

За да поръчате или да започнете да решавате този тест е необходимо да се регистрирате или влезнете в профила си.