Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

ProProfile

ProProfile е система психологически тестове, идентифициращи личностни характеристики, свързани с начин на работа. Системата определя психологическия профил на изследваните лица. Преминалите теста се позиционират по предварително зададени характеристики, свързани с начини на поведение на работното място. Това позволява ясно да се откроят основни параметри на трудово представяне, възможности за развитие,  да се правят сравнения по показатели между отделни кандидати за дадено работно място и служители.

Ползи от ProProfile?

 • Получавате информация за силни страни и слабости на тестваното лице;
 • Разбирате дали този човек е подходящ за дадена длъжност;
 • Имате информация как ефективно да работите с тестваното лице;
 • Можете да сравните по едни и същи параметри повече тествани лица;

Предимствата на ProProfile в сравнение с други тестови системи?

 • Изследва се не човекът изобщо, а начинът на изпълнение на трудовите задължения;
 • Сами можете да изберете характеристиките, по които да конструирате тестът;
 • При избор на вариант на теста според професия, получавате профил на тестваното лице, съпоставен с профил на успеха на избраната длъжност;
 • Получените текстови, табличен и графичен профил на тестваното лице са лесно четими, разбираеми, позволяват бързо и ефективно вземане на управленски решения.
 • Не е нужно обучение и помощ от специалист за разчитане на резултатите.

 Системата ProProfile  позволява избор от три възможности:  

 • Избор на частичен профил. От списък с характеристики избирате кои да включите. Имате възможност за избор до 10 характеристики.  Посочете характеристики, които според Вас са най-тясно свързани с работната позиция.

       

 • Избор на цялостен профил. Включвате всичките 17 характеристики на системата, обхванати в групите: Стил на работа; Устойчивост на стрес и работа под напрежение; Стил на общуване; Възприятия за себе си и другите; Мениджърски умения.

      

 • Избор на профил за определена длъжност. Избирате длъжността, за която желаете да бъде проведен теста. Пример: Избирате Търговска позиция и системата автоматично включва характеристиките, които измерват професионалния профил за тази позиция.  Избирайки този вариант, ще получите профил на тестваното лице, съпоставен с т.нар. "Профил на успеха" за съответната длъжност.

     

 Примерен цялостен профил
 Примерен профил за длъжност в областта PR и реклама

След вашата регистрация на сайта можете да пристъпите към конфигуриране.

Конфигуриране