Условия за ползване

Тук ще намерите условията, при които бихте могли да ползвате BusinessTestBG. Ако не ги приемате, моля не използвайте сайта! Използването на BusinessTestBG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Ние си запазваме правото да ревизираме настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като всички промени ще бъдат публикувани на адреса на сайта.

 1. Съдържанието BusinessTest e собственост на BusinessTest. Всяко негово използване, без писмено съгласие, е в разрив със Закона за авторското право и интелектуалната собственост.
 2. При регистрация BusinessTest изисква информация като имена, e-mail и др. и се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.
 3. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и пълни.
 4. Регистрацията в страницата е поименна и вие се задължавате да не я предоставяте за ползване от друг.
 5. Ако сте работодател декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.
 6. В случай на съществуващо несъответствие в данните,  се задължавате да прекратите ползването на сайта до отстраняването му.
 7. BusinessTest запазва правото си да прекрати използването на сайта при нарушаване условията на ползване.
 8. При груби нарушения на условията за ползване BusinessTestBG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи.
 9. BusinessTest се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т.8, или когато за това има изрично съгласие.
 10. BusinessTest си запазва правото да предоставя информация в обобщен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.
 11. BusinessTest не поема отговорност, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
 12. BusinessTest не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Вие се съгласявате, че ще използвате BusinessTest в съответствие с настоящите условия и действащото законодателство.